Duże doświadczenie. Bezbłędność.

Nazywam się Izabela Mroczek. Jestem tłumaczką przysięgłą języka czeskiego, wykonuję również tłumaczenia z języka słowackiego.

Uprawnienia tłumacza przysięgłego uzyskałam w 2001 r. Tłumaczeniami zajmuję się od 1997 r., od 2015 r. prowadzę swoją firmę, a tłumaczenia są dla mnie podstawową aktywnością zawodową od 2017 r.

W latach 2002 – 2017 byłam związana z Uniwersytetem Śląskim, gdzie prowadziłam wykłady z literatury czeskiej, ćwiczenia z praktycznej nauki języka czeskiego na wszystkich poziomach zaawansowania i zajęcia praktyczne związane z wykonywaniem tłumaczeń pisemnych i ustnych. W 2002 r. uzyskałam tytuł doktora nauk humanistycznych.

Zajmuję się wykonywaniem tłumaczeń zwykłych i poświadczonych (czym się różnią? sprawdź w FAQ) w dziedzinie prawa, medycyny, finansów i obrotu gospodarczego. W przypadku skomplikowanych projektów pracuję pod superwizją czeskojęzycznego korektora.

Wykonuję tłumaczenia w formie papierowej i elektronicznej (posiadam kwalifikowany podpis elektroniczny).

Posiadam ubezpieczenie zawodowe OC dla tłumaczy przysięgłych.

Zapraszam do współpracy