Moje tłumaczenia. Moje publikacje

Jako tłumacz przysięgły współpracuję z organami wymiaru sprawiedliwości. Dotychczas wykonywałam tłumaczenia dla sądów apelacyjnych (SA w Katowicach), okręgowych (SO w Katowicach, SO w Częstochowie, SO Kielcach, SO w Gliwicach) i rejonowych (SR w Katowicach, SR w Będzinie, SR w Dąbrowie Górniczej, SR w Zawierciu, SR w Jastrzębiu-Zdroju), dla prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych (Prokuratura Regionalna w Katowicach, PO w Katowicach, PO w Gliwicach, PO w Częstochowie, PO w Opolu, Po w Sosnowcu, PR Katowice-Wschód w Katowicach, PR w Chorzowie, PR w Gliwicach) i dla organów Policji RP (m.in. KPP w Będzinie, KMP w Dąbrowie Górniczej, KMP w Katowicach, KMP w Sosnowcu, KMP w Zawierciu)

Współpracuję z wieloma krajowymi i zagranicznymi biurami tłumaczeń, wykonując dla nich tłumaczenia ustne i pisemne.

Poza tłumaczeniami prawnymi, ekonomicznymi, medycznymi i finansowymi wykonuję również tłumaczenia o charakterze naukowym i publicystycznym.

Tłumaczenia w ramach projektów międzynarodowych:

W latach 2013-2015 współpracowałam przy tworzeniu polskojęzycznej mutacji portalu do nauki języka czeskiego medycznego on-line mluvtecesky.net (beneficjent grantu: Uniwersytet Masaryka w Brnie)

W latach 2021-2022 współpracowałam przy tworzeniu polskojęzycznej mutacji portalu do nauki języka czeskiego specjalistycznego (prawniczego i medycznego) – czechonline.org (beneficjent grantu: Uniwersytet Masaryka w Brnie)

Tłumaczenia książek:

Budiková J., Krušinová P., Kuncová P.: Czy Twoje dziecko jest przygotowane na spotkanie ze szkołą, tł. I. Mroczek. Wyd. Helion, Gliwice 2006. ISBN: 80-722-6637-3

Tłumaczenia do wydawnictw naukowych:

“Er(r)go” nr 1/2015:

Lubomír Doležel: Jak dotrzeć do fikcyjnych światów? (s. 9-22)

Jakub Češka: Proliferacyjne efekty fikcji. Naśladowanie literatury jako zasada motywacji postępowania człowieka (s. 23-50)

Bohumil Fořt: Pojęcie stosunku całości i części u Mukařovskiego w szerszej perspektywie mereologicznej i holistycznej (s. 51-61)

Jiří Koten: Początki referowania monologu wewnętrznego w czeskiej literaturze narracyjnej (91-106)

Pogranicza audiowizualności. Red. A. Gwóźdź. Wyd. Universitas, Kraków 2010,  ISBN 97883-242-1252-1

Petr Szczepanik: Piosenka jako przykład synergii między filmem, przemysłem płytowym a radiem w latach trzydziestych XX wieku (s. 187-208)

Czeska myśl filmowa. Tom 1: Obrazy, obrazki, obrazeczki. Wyb.: P. Szczepanik, J. Anděl, A. Gwóźdź. Wyd. Słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2005, ISBN 83-7453-616-0

Zdeněk Pešánek: Film (s. 327-338)

Petr Král: Od obrazu do spojrzenia (s. 384-407)

Lubomír Machala: Przewodnik po nowych nazwiskach czeskiej literatury lat dziewięćdziesiątych

“FA-ART” nr 1-2/1998:

Tłumaczenia literackie:

“Gdyby wiersze miały drzwi. Antologia młodszej poezji czeskiej ostatnich lat” (Wrocław 2005, ISBN 83-7432-013-3)

Tomáš Přídal (s. 205-224)

Vit Kremlička (s. 225 – 244)

Božena Správcová (s. 115-138)

“FA-ART” nr 1-2/1998:

Lubomír Martinek: Spacer po betonowym ogrodzie

Moją działalność naukową (literatura czeska i jej recepcja w Polsce; recepcja literatury polskiej w Czechach) możesz śledzić na: Academia.edu