Co musisz wiedzieć?

 

  1. Tłumaczenie zwykłe a tłumaczenie poświadczone

Czym się różnią? Tłumaczenie zwykłe nie jest autoryzowane moim podpisem i odciskiem mojej pieczęci. Tłumaczenie poświadczone – z pieczęcią i podpisem tłumacza – jest wymagane przez urzędy, jednostki służby zdrowia oraz zwykle przy poważnych transakcjach, w których tłumaczenie (np. umowy o współpracy) musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego – gwarantującego poprawność i bezbłędność tłumaczenia. Dla własnego użytku, do celów reklamowych lub prezentacyjnych wystarczy tłumaczenie zwykłe.

 

  1. Tłumaczenie ustne: symultaniczne, konsekutywne, kabinowe, szeptane

Tłumaczenie ustne może być wykonane w różny sposób: równolegle z wypowiedzią osoby mówiącej w języku obcym (symultaniczne), referujące najistotniejsze informacje po dłuższym fragmencie wypowiedzi osoby mówiącej w języki obcym (konsekutywne), wykonywane w kabinie (kabinowe) lub „na ucho” (szeptane). Mam duże doświadczenie we wszystkich tych formach tłumaczeń ustnych.

 

  1. Postedycja i proofreading

Czym się różnią? Postedycja to zaawansowana korekta już wykonanego tłumaczenia (zwykle maszynowego) wraz z kontrolą jego jakości, a proofreading to weryfikacja ze szczególnym naciskiem na gramatykę, stylistykę i terminologię pojawiającą się w tłumaczeniu. Na bieżąco wykonuję postedycję i proofreading tekstów czeskojęzycznych i polskojęzycznych, mam w realizacji obu tych usług duże doświadczenie.

 

  1. OC tłumacza

Na wypadek dokonania nieumyślnego błędu w tłumaczeniu oraz zniszczenia lub utraty dokumentów posiadam ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Skan polisy prześlę na żądanie.

 

  1. Jak można przesłać tekst do wyceny?

Mailem. Może to być dokument w formacie edytowalnym albo skan lub zdjęcie dokumentu.

 

  1. Jak wyceniam tekst?

Wycena zależy od rodzaju tekstu, stopnia trudności jego słownictwa i rodzaju specjalizacji. Podstawową jednostką rozliczeniową jest tzw. normostrona, na którą składa się 1600 znaków (statystyka programu Word). Przy dokumentach przesłanych w formie nieedytowalnej dokonuję szacunku ilości stron, który staje się podstawą do rozliczenia. Kwota uzgodniona przed wykonaniem tłumaczenia jest obowiązująca dla obu stron. Niedoszacowane zlecenie to mój własny problem, nie proszę o dopłatę za własne błędy w wycenie zlecenia.

 

  1. W jakiej formie klient otrzymuje tekst?

W jakiej chce 🙂 czyli w formie papierowej, elektronicznej, z podpisem elektronicznym, na nośniku danych, z serwera FTP, z dysku albo z chmury

 

  1. Jak się rozliczymy?

Prowadzę działalność gospodarczą i za każde zlecenie wystawiam fakturę. Możesz dokonać zapłaty w gotówce lub przelewem na konto.

 

  1. Czy można uzyskać kopię tłumaczenia?

Oczywiście. Archiwizuję wszystkie swoje tłumaczenia w wersji elektronicznej. Twoje tłumaczenie jest dostępne w każdej chwili.

 

  1. Chcesz poczytać coś dobrego z literatury czeskiej?

Pisz śmiało. Literatura czeska to moje hobby. Zaproponuję Ci coś ciekawego do czytania.